Przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne, będzie musiał wyposażyć swoje śmieciarki w system nawigacji satelitarnej.

Wymóg posiadania GPS-ów w śmieciarkach to pomysł Ministerstwa Środowiska, które przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Propozycja ta to jednak nie troska o to, by kierowcy śmieciarek nie zabłądzili, jeżdżąc od domu do domu, i sprawniej dojechali na kolejne osiedle. Sprzęt ten ma pomóc w kontroli takich przewozów. Chodzi o to, by kierowca śmieciarki nie wyrzucił odebranych odpadów np. do lasu, nieczynnej żwirowni czy nie zawiózł ich do innego miejsca, które nie jest wskazane przez gminę.

Urządzenia, w które zostaną wyposażone śmieciarki, mają cały czas zapisywać położenie pojazdów i umożliwiać weryfikację tych danych. Ponadto dane z systemu nawigacji satelitarnej mają być przechowywane w firmie przez pięć lat. W ten sposób przez ten czas można będzie sprawdzić, czy w każdym przypadku śmieciarki jeździły we wskazane miejsce.

Wymóg ten ma pomóc w przestrzeganiu nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nowelizacją, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, gminy przejmą kontrolę nad odpadami komunalnymi. W przetargach mają wyłonić przedsiębiorców, którzy będą na danym terenie odbierać od mieszkańców odpady komunalne. Zgodnie z nowelą firmy, które tę usługę będą realizować dla samorządów, mają wozić odpady do wskazanych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem do floty przedsiębiorcy musiały wejść przynajmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych śmieci i dwa do odbioru odpadów posegregowanych. Taka liczba pojazdów ma pomóc w zapewnieniu ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Oprócz tego pojazdy musza być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu. Na wyposażeniu mają posiadać sprzęt, który umożliwi sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników, gdy np. worek ze śmieciami się rozsypie.

Przedsiębiorca, który zajmie się przewożeniem odpadów, musi mieć też odpowiednio zlokalizowaną bazę transportową. Nie może być ona dalej niż 80 km od granicy gminy, w której będzie realizował usługi transportu odpadów.

Przepisy te mają obowiązywać już od 1 stycznia 2012 roku.