Już od 31 sierpnia będą obowiązywały nowe zasady udzielania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych w ramach programu „Rodzina na swoim”. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania poszerza grono osób, które mogą skorzystać z takiego wsparcia.

Nie tylko rodziny

Z kredytu z państwowymi dopłatami mogły korzystać dotychczas tylko dwie kategorie osób. Pierwszą grupą byli małżonkowie bez względu na to, czy posiadali dzieci. Drugą grupą beneficjentów były osoby samotnie wychowujące dzieci. Przy tym przynajmniej jedno z nich musiało być małoletnie albo w wieku do 25 lat, pod warunkiem że uczyło się lub studiowało. Ze wsparcia mogli też korzystać rodzice posiadający dziecko, na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek).

Wraz z końcem tego miesiąca wniosek o preferencyjny kredyt będą mogły złożyć dodatkowo osoby niepozostające w związku małżeńskim i niemające dzieci. Na dopłaty będą mogli jednak liczyć tylko ci single, którzy do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie byli właścicielem lub współwłaścicielem domu (mieszkania) oraz nie mieli własnościowego mieszkania w spółdzielni.

Na tańsze mieszkania

Nowelizacja z jednej strony poszerzyła grupę beneficjentów, którzy mogą starać się o wsparcie państwa przy nabywaniu pierwszego mieszkania. Z drugiej zawiera rozwiązania, które prowadzą do stopniowego wyhamowania programu „Rodzina na swoim” i wygaszania akcji kredytowej. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez zmniejszenie współczynnika decydującego o cenie 1 mkw. mieszkania, na które można uzyskać dopłaty do kredytu.

Obowiązujący współczynnik 1,4 zostanie zmniejszony do 1,0 dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będzie on wynosił 0,8. Zmiany będą zauważalne. Przykładowo w III kwartale 2011 r. w Lublinie można było uzyskać dopłatę do mieszkania, którego 1 mkw. kosztuje maksymalnie 4817 zł. Po zmianach będzie to 3441 zł – w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego, i 2753 zł – w przypadku mieszkań z rynku wtórnego.

Limit wiekowy

Kolejnymi zmianami, które przyczynią się do ograniczenia akcji kredytowej, jest wprowadzenie maksymalnego wieku docelowego kredytobiorcy. Dopłaty do odsetek będą mogły być stosowane, jeżeli kredytobiorca, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, złoży wniosek o kredyt preferencyjny najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Jeżeli wniosek złożą małżonkowie, warunek ten będzie dotyczył młodszego małżonka, natomiast w przypadku jednakowego wieku – obojga małżonków.

Jednym z najbardziej znaczących zapisów wchodzącej w życie regulacji jest określenie maksymalnego okresu przyjmowania wniosków o kredyty preferencyjne w ramach programu „Rodzina na swoim”. Nowelizacja przewiduje zakończenie ich przyjmowania z końcem 2012 roku. Osoby, które otrzymały kredyty na ich podstawie, zachowają prawo do otrzymywania państwowego dofinansowania do odsetek przez kolejne 8 lat.

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 168, poz. 1006).