Szkolenie teoretyczne przez internet w ramach kursów na prawo jazdy będzie można odbyć nie tylko w ośrodku, który spełnia ustawowe kryteria super szkoły.

Przepisy dotyczące teoretycznego szkolenia przez internet na prawo jazdy jeszcze nie zaczęły obowiązywać, a już są zmieniane. Posłowie podkomisji infrastruktury pracują nad złagodzeniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami, zanim jej przepisy 11 lutego 2012 roku wejdą w życie.

Projekt nowelizacji ma doprowadzić do wyeliminowania przepisu, który pozwala prowadzić szkolenie teoretyczne na prawo jazdy przez internet wyłącznie super-ośrodkom nauki jazdy. Propozycje zakładają, że każda szkoła nauki jazdy będzie mogła tak szkolić.

Posłowie dążą też do złagodzenia wymagań dla super-ośrodków nauki jazdy. Jest to o tyle istotne, że tylko w takich miejscach będą szkoleni przyszli instruktorzy. Tymczasem obecny kształt ustawy o kierujących pojazdami określa, że aby uzyskać od starosty specjalne poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań. trzeba mieć uprawnienie do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii praw jazdy (A, B, C i D). Ośrodki takie muszą mieć przynajmniej jeden pojazd osobowy i motocykl – nie starsze niż pięcioletnie, a także ciężarówkę nie starszą niż siedem lat i autobus nie starszy niż 12 lat. Takie wymogi powodują, że niewiele szkół spełni te kryteria. Posłowie proponują, by o miano super ośrodka mogli ubiegać się ci właściciele szkół, którzy mają nawet jeden pojazd odpowiedni dla kategorii, na jakiej uczą jazdy.