To powoduje, że najlepszą opcją jest posiadanie zarówno ubezpieczenia indywidualnego, jak i grupowego na życie. W ten sposób czerpiemy korzyści z obu rodzajów polis, a ich zalety wzajemnie się uzupełniają.

Do najważniejszych różnic między tymi dwoma rodzajami ubezpieczeń należą:

● brak wpływu wieku, płci, zdrowia, a często ryzyka zawodowego na wysokość składki grupowej;

● wyższa cena i skromniejszy zakres ubezpieczeń indywidualnych;

● prostsza procedura zawierania ubezpieczeń grupowych:

● niedostępność programów grupowych dla osób spoza ubezpieczanego środowiska.

Jak mówi nam Anna Kwiatkowska, ekspert ds. ubezpieczeń grupowych w PZU Życie, najważniejszą różnicą, bo mającą wpływ na inne parametry ubezpieczenia, jest ocena ryzyka.

– W przypadku ubezpieczenia indywidualnego osoba ubezpieczająca się z reguły wypełnia ankietę o swoim stanie zdrowia lub też odbywa wiele badań lekarskich. W przypadku ubezpieczenia grupowego na życie nie ma takiej konieczności – podkreśla przedstawicielka PZU Życie.

To powoduje, że ubezpieczenie grupowe jest dobrym rozwiązaniem dla osób starszych. Kolejną różnicą między ubezpieczeniami jest wysokość składki. Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, w przypadku polisy grupowej wynosi ona przeciętnie ok. 50 zł. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego jest ona wyższa. Różnica bierze się z wysokości świadczeń, które będą przysługiwały naszym bliskim w przypadku naszej śmierci. Większość ubezpieczeń grupowych ma małe sumy ubezpieczenia. Jest to 20 – 30 tys. zł (ta kwota jest podwajana w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku). W przypadku ubezpieczenia indywidualnego ta kwota jest znacznie wyższa. Może sięgać praktycznie dowolnej wysokości. O ile oczywiście klient zakładu ubezpieczeniowego będzie chciał opłacać należną składkę.

Ocena ryzyka jest związana także z kształtem procedury zawarcia ubezpieczenia. Niewątpliwym atutem polisy grupowej jest mniejszy formalizm związany z udokumentowaniem swojego stanu zdrowia, a następnie przystąpieniem do ubezpieczenia. Tak jak już wspominaliśmy ubezpieczyciel nie wymaga badań. W przypadku produktu indywidualnego najczęściej istnieje obowiązek wypełnienia ankiety medycznej, a ubezpieczyciel często wysyła zainteresowanego na badania lekarskie. To powoduje, że do ubezpieczenia grupowego można przystąpić szybciej. Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni formularz i poczekać na rozpoczęcie okresu ubezpieczeniowego (zazwyczaj ochrona rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca). Dodatkowo przy polisie grupowej składkę za nas odprowadza pracodawca.

Ostatnią przewagą ubezpieczeń grupowych jest szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Polisa obejmuje nie tylko wypłatę świadczeń na wypadek śmierci, ale także duży zakres ryzyk dodatkowych. Mogą one chronić naszych bliskich (np. ubezpieczenie od ryzyka śmierci rodzica lub urodzenia dziecka) lub też nas samych w przypadku innych ryzyk niż śmierć (np. przewlekłej choroby lub pobytu w szpitalu).