Drogi zaliczane do transeuropejskiej sieci drogowej będą podlegać szczegółowym audytom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szanse na pracę audytora będą mieli jednak tylko ci, którzy mogą się pochwalić wyższym wykształceniem technicznym w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu. Takie zasady wprowadza projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który przyjął w tym tygodniu rząd.

Pięcioletnia praktyka