Rowerzysta ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem, ale nie przed jadącym prosto.

Kierowca, który skręca na skrzyżowaniu w drogę poprzeczną, musi przepuścić rowerzystę jadącego prosto na pasie ruchu dla rowerów czy ścieżce rowerowej – wynika z ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wymóg ten obowiązuje zarówno wtedy, gdy skręca w prawo na skrzyżowaniu, jak i w lewo.

Szczególna ostrożność