Niezależnie od tego, czy wybory będą trwać jeden, czy dwa dni, jak do Parlamentu Europejskiego czy do samorządów, zawsze odbywać się będą w tych samych godzinach pomiędzy 7 a 21.

Ujednolicenie i uporządkowanie polskiego prawa wyborczego – to skutek obowiązującego od dzisiaj kodeksu wyborczego. Nowe przepisy zastępują dotychczasowych pięć ustaw związanych z wyborami prezydenta, przedstawicieli do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego.

Ułatwienia dla wyborców

Kodeksowe regulacje wprowadzają nie tylko wspólne zasady tworzenia rejestrów i spisów wyborczych, ale również określają reguły przeprowadzenia głosowania, organizowania kampanii wyborczych oraz zasady ich finansowania.

Wyborców czekają ułatwienia w głosowaniu. Nie tylko będzie można oddać głos przez pełnomocnika, ale obywatele zamieszkali za granicą zagłosują korespondencyjnie. Z kolei niewidomi będą mogli wykorzystywać nakładki przygotowane w alfabecie Braille’a.

Okręgi jednomandatowe

Samo głosowanie w wyborach do samorządu do Parlamentu Europejskiego będzie można przeprowadzić w ciągu dwóch dni. Analogiczne rozwiązania w stosunku do wyboru głowy państwa i przedstawicieli w Parlamencie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11). Bez względu jednak na to, czy wybory będą trwać jeden, czy dwa dni, zawsze odbywać się będą w tych samych godzinach pomiędzy 7 a 21.

Zbliżające się wybory posłów i senatorów czeka prawdziwa rewolucja. W tym drugim przypadku przedstawicieli do Senatu po raz pierwszy wybierzemy w stu okręgach jednomandatowych. Jednomandatowe okręgi wyborcze zostały wprowadzone też w wyborach do rad gmin. Wprowadzono nowe zasady tworzenia list wyborczych.

– W wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i na poziomie samorządowym, z wyjątkiem wyborów odbywających się w jednomandatowych okręgach wyborczych, na listach wyborczych komitetów nie może się znaleźć mniej niż 35 proc. kobiet i mniej niż 35 proc. mężczyzn – tłumaczy dr Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2010 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).