Na imprezach masowych będzie można sprzedawać, podawać i spożywać napoje zawierające nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu. Na biletach znajdą się PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

Sprzedawanie i picie piwa na stadionach będzie możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Osoby, które zechcą handlować tymi napojami podczas meczów, będą musiały uzyskać zezwolenie. Zakazana będzie sprzedaż piwa w twardych opakowaniach, np. w szklanych lub metalowych. Osoby, które wniosą na stadion napoje alkoholowe, będą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją kibice będą lepiej kontrolowani. Na biletach znajdą się PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Stadiony będą wyposażone w specjalne systemy elektroniczne służące do sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców. Zatrzymani chuligani mają być sądzeni na stadionach, a rozprawy będą się odbywać za pomocą wideokonferencji.

Nowe przepisy wprowadzają także kary aresztu, ograniczenia wolności albo 3 tys. zł grzywny za posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych narzędzi, m.in. noży i maczet. Tak będzie w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób.