"W stosunku do projektu rządowego nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to co otrzymaliśmy teraz wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji artysty. Tekst ustawy jest aktualnie bardziej restrykcyjny wobec artysty niż rządowy projekt. (...)

Zakłada on, że np. nie jest się pracownikiem artystycznym, jeżeli się nie jest zaangażowanym w instytucji artystycznej.

Pracownicy artystyczni mają podlegać okresowym ocenom dokonywanym przez dyrektora instytucji. Gdyby to się łączyło z określeniem kwalifikacji dyrektora - wtedy bym zrozumiał. Tymczasem brakuje określenia takich kryteriów, kwalifikacji dyrektora.

Minister Jacek Weksler wyjaśniał na jednej z komisji kultury - to jest w zapisach, w stenogramach - że dyrektorem instytucji artystycznej może być fizyk albo chemik, że nie potrzeby wyjaśnienia kim może być dyrektor. W takim razie - kto ma weryfikować artystów? Fizyk albo chemik? (...) Wieje grozą".