Przepisy dotyczące ustalania opłat koncesyjnych są niekonstytucyjne - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Badał on przepisy ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenie do niej. Pytanie w tej sprawie skierował do TK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

WSA pytał o kwestię opłat koncesyjnych w związku z toczącą się sprawą dotyczącą koncesji dla telewizji Polsat. W 2007 r. KRRiT zmieniła bowiem koncesję dla Polsatu zmieniając podstawę wymiaru opłat oraz ich wysokość. Decyzja ta została utrzymana przez KRRiT po odwołaniu się Polsatu. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten skierował pytanie prawne do TK.

Sąd pytający zwracał uwagę, że wysokość opłat za udzielenie koncesji została uregulowana w rozporządzeniu, a nie w ustawie; w ustawie nie ma - jak podkreślał - dokładnych wytycznych do wydania rozporządzenia. TK w wydanym wyroku podzielił te argumenty.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego kwestie związane z daniną publiczną, a za taką należy uznać opłatę koncesyjną, powinny zostać uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Trybunał zaznaczył, że w ustawie brak kryteriów, w oparciu o które miałaby być uregulowana wysokość opłat.

Uznał, że przepisy rozporządzenia z 2000 r. - do ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 roku - wydane były samodzielnie, bez ustawowych wytycznych. Podkreślił, że opłaty koncesyjne stanowią dochód budżetu państwa. Zaznaczył, że opłata koncesyjna ma charakter daniny publiczno-prawnej.

Przepisy ustawy o KRRiT, dotyczące opłat koncesyjnych, przestaną obowiązywać za rok. Do tego czasu będą pobierane na dotychczasowych zasadach.

Jak powiedział PAP obecny na rozprawie wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Graboś, KRRiT była zobowiązana do wydania rozporządzenia. "Jeżeli tego nie zrobiłaby, to złamałaby prawo" - powiedział.

Krajowa Rada odniosła się do orzeczenia TK także we wtorkowym komunikacie przesłanym PAP. Podkreśliła w nim, że w dotychczasowej praktyce - mimo wątpliwości prawnych - wypełnia "z największą starannością" wskazane przez ustawodawcę przepisy prawa "w trosce o budżet państwa i interes mediów elektronicznych". W komunikacie podkreślono ponadto, że obowiązek wnoszenia opłaty koncesyjnej nie budził wątpliwości stron postępowania ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego.