Sąd Najwyższy rozpatrzy pytanie prawne dotyczące postępowania z ofertami, które zawierają nieprawidłowe stawki VAT. Rozstrzygnie, czy organizator przetargu może je odrzucić, czy też powinien poprawić błąd.
Dziś problem błędnie podanej ceny wzbudza kontrowersje i ani wykonawcy, ani zamawiający nie mają pewności, jak do tej sprawy podejdą arbitrzy oraz sądy. Orzecznictwo jest rozbieżne.
Początkowo arbitrzy uznawali, że podanie stawki VAT niezgodnej z przepisami obowiązującymi w dacie składania ofert to błąd w obliczeniu ceny, którego zamawiający nie może poprawić. To skutkowało odrzuceniem oferty. Potem jednak w innych wyrokach izba rozstrzygała, że zastosowanie w ofercie nieprawidłowej stawki VAT nie jest błędem w obliczeniu ceny i nie może być podstawą odrzucenia oferty.