Podstawą będą ceny transakcyjne z konkretnych rynków, np. mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych, a nie tylko tzw. drogowych, jak obecnie. – Zmiana ta pozwoli lepiej odzwierciedlać relacje panujące na rynku nieruchomości poprzez właściwe odniesienie wysokości odszkodowań do wartości zbliżonych – ogłosił CIR.

Nowy przepis przewiduje również odstąpienie od zasady automatyzmu, zgodnie z którą wartość przejmowanej nieruchomości automatycznie powiększa się o 50 proc. Rzeczoznawca majątkowy na podstawie analizy cen na rynku lokalnym będzie mógł samodzielnie określić, o jaki procent zostanie podniesiona jej wartość. Nie będzie ona mogła jednak przekroczyć 50 proc. wartości nieruchomości.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy drogowej. Chodzi o regulacje obowiązujące podczas wyceny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

Rząd wprowadził także możliwość określania przez rzeczoznawców majątkowych wartości nakładów, które właściciel musi ponieść, żeby usunąć skutki różnych katastrof naturalnych, takich jak powodzie czy huragany. Rozwiązanie to przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na wypłaty odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.