Informacje dotyczące przestępczości oraz majątku przestępców będą szybciej wymieniane pomiędzy organami ścigania krajów unijnych – to główne założenie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Wczoraj projekt przyjęła Rada Ministrów.

Przestępczość w dzisiejszych czasach często przybiera charakter międzynarodowy. Ponadto przestępcy często starają się ukryć majątek poza granicami państwa, którego są obywatelami. Dlatego też tak ważne jest, aby organy ścigania krajów członkowskich mogły w szybki i prosty sposób wymieniać się między sobą informacjami.

Przyjęte przez rząd propozycje stanowią, że organem, który będzie koordynował wymianę informacji na temat przestępczości, będzie Komenda Główna Policji. Będzie się ona odbywać na podstawie elektronicznego formularza. Jak jednak uspokaja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest autorem projektu – organa ścigania innych państw członkowskich nie będą miały bezpośredniego dostępu do danych obywateli polskich. Będą jedynie mogły wystąpić – za pośrednictwem KGP – z konkretnym zapytaniem np. o to, czy dana osoba prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Ponadto jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, komendant główny policji będzie mógł bez zgody sądu uzyskać informację, czy określona osoba posiada rachunek w danym banku. Chodzi tylko o potwierdzenie takiej informacji. Obecnie jest to niemożliwe, gdyż dane te są objęte tajemnicą bankową. Na mocy tego przepisu policja nie dowie się o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem rachunku czy też o tym, ile jest na nim zgromadzonych środków pieniężnych.