Poprzedni raport legislacyjny wykazał, że rząd do końca kwietnia przyjął 24 projekty z planu. To oznacza, że od tego czasu przez dwa miesiące przyjęto 15 projektów, w tym 5 pilnych.

Rządowe priorytety

W maju rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2012, który w planie prac legislacyjnych został oznaczony jako priorytet. Plan prac przewidywał, że projekt trafi pod obrady Rady Ministrów najwcześniej w lipcu.

Z priorytetowych zmian rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje m.in. likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Sprawy między przedsiębiorcami będą rozpoznawane przez sądy powszechne w zwykłej procedurze cywilnej.

Rada Ministrów przyjęła też projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym, który rząd uznał za priorytetowy. Zgodnie z tymi propozycjami Fundusz Kolejowy będzie gromadził także środki na wydatki bieżące Polskich Linii Kolejowych związane z zarządzeniem infrastrukturą. Rozwiązania mają poprawić zdolność kredytową spółki PKP PLK.

Ze zmian o charakterze priorytetowym rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który zakłada przekształcenie parków narodowych z państwowych jednostek budżetowych na państwowe osoby prawnej. Zmiana umożliwi parkom zarabianie na komercyjnej działalności.

Prawnicy z UE w Polsce

Wśród innych istotnych zmian, które rząd zaplanował, znalazł się projekt ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana sprawi, że prawnik z Unii Europejskiej, który zostanie wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, będzie mógł wykonywać stałą praktykę m.in. w kancelarii indywidualnej czy zespole adwokackim. Natomiast prawnik wpisany na listę radców prawnych będzie mógł wykonywać praktykę np. w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Został też przyjęty projekt zmian w kodeksie spółek handlowych, który zmienia zasady badania sprawozdania założycieli spółki.

Zmiany spoza planu

W ostatnich dwóch miesiącach rząd przyjął 11 projektów ustaw, które w ogóle nie były uwzględnione w planie prac Rady Ministrów. Przykładem jest projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012. Co prawda planowane były podobne zmiany, ale nie aż w tak szerokim zakresie. Zgodnie z tymi propozycjami sądy będą mogły orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeśli przestępstwo zostało popełnione w związku z tą imprezą, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Przyjęte zmiany dopuszczają sprzedaż piwa na stadionach, o ile zawiera ono nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu.

Spoza planu Rada Ministrów przyjęła również projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Projekt ten przesuwa na 1 stycznia 2013 r. termin wydawania nowych dowodów osobistych. Powodem są opóźnienia we wprowadzeniu nowego wzoru dokumentu tożsamości.

Czego zabrakło

Pod obrady rządu nie trafił projekt nowej ustawy i dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, który ma umożliwić m.in. objęcie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym świadczeń medycyny pracy. Z tym że rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia spotkały się z krytyką środowisk lekarskich.

Rząd nie zajął się także reformą służb ochrony środowiska. Zmiana miała połączyć m.in. Inspekcję Ochrony Środowiska, Straż Rybacką, Straż Łowiecką i inne instytucje środowiskowe w Polską Agencję Środowiska. Taka agencja miałaby robić te same zadania, co te poszczególne oddzielnie, ale łatwiejsza byłaby współpraca między nimi przy wykrywaniu nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska. Ponadto w jednym miejscu byłyby różne rejestry środowiskowe i bazy danych poszczególnych instytucji.

Komentuje członek kapituły nagrody „DGP” Złote Paragrafy

Niezbędne jest zapewnienie pomocy prawnej dla ubogich

Maciej Bobrowicz | prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Do dziś nierozwiązany jest problem utworzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich. Jest to zagadnienie, z którym od lat nie potrafią poradzić sobie kolejne ekipy rządzące. Wszelkie prace nad tym potrzebnym aktem prawnym rozbijają się o weto ministra finansów – wskazującego, że Polski nie jest stać na takie rozwiązanie. Argumenty natury finansowej są w tej sprawie oczywiście istotne. Jednak nie powinny być one determinujące w rozwiązywaniu tak ważnego społecznie problemu. Wielu Polaków nie stać bowiem na zapewnienie swoim rodzinom minimum egzystencji. W takich przypadkach nie ma mowy o wydaniu choćby symbolicznej sumy na pomoc prawną, poradę czy opłaty sądowe. Jestem zdania, że jedną z nadrzędnych funkcji państwa jest zapewnienie swoim obywatelom równych szans wobec prawa. Wielu spośród nich nie wie, jakie ma prawa i jak postępować w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, administracją wszelkich szczebli czy chociażby urzędami. Musimy tym osobom zapewnić pomoc specjalistów, której są oni w takich przypadkach pozbawieni. Zjawisko to jest tym bardziej ważne, gdyż bez sprawnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich w dalszym ciągu będzie się powiększała w naszym kraju sfera obywateli dotkniętych niepokojącym zjawiskiem wykluczenia prawnego.