Możliwość wakacyjnego korzystania z mieszkania w oznaczonym czasie każdego roku uzyska szczelniejszą ochronę prawną.
Poprawi się egzekwowanie praw tych, którzy podpiszą umowę timesharingową, czyli o wakacyjne korzystanie z atrakcyjnie położonych nieruchomości na dłużej niż rok. Będzie też wolno odstąpić od tego rodzaju kontraktu bez jakichkolwiek konsekwencji w ciągu 14 dni.
Do tej pory ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku pozwalała na bezkosztową rezygnację w terminie 10 dni.