Osoba korzystająca z ofert last minute ma takie same prawa jak klient wykupujący wczasy w standardowej cenie. Biuro podróży nie może zmienić ceny wycieczki, jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 21 dni.
Klienci korzystający z usług biur podróży chronieni są przez przepisy ustawy o usługach turystycznych. W ustawie zawarte są obowiązki ciążące na organizatorach wyjazdów. Biura turystyczne nie mogą ich ograniczyć lub wyłączyć poprzez zamieszczenie w umowach o wyjazd niekorzystnych dla klientów postanowień. Takie zapisy są bowiem z mocy prawa nieważne.

Wiążące regulaminy

Warto pamiętać, że turysta ma nie tylko prawa, ale także obowiązki względem organizatora wyjazdu. Jednym z nich może być np. dokonanie do określonego terminu wpłaty zaliczki na poczet ceny wycieczki. Co więcej, obowiązki klienta – oprócz tego, że zawarte są w umowie podpisywanej z biurem podróży – mogą być wskazane także w innych dokumentach. Należy także wspomnieć, że organizatorzy turystyki w kontaktach z klientami posługują się najczęściej wzorcami umów, zgłoszeń oraz ogólnych warunków uczestnictwa. Te dokumenty wraz z programem opisanym np. w katalogu składają się na umowę o świadczenie usług turystycznych. Często biura podróży wprowadzają także regulaminy, które również wiążą klienta, o ile zostały mu wręczone przed podpisaniem umowy. W każdym z tych dokumentów zawarte są prawa i obowiązki stron podpisujących umowę o świadczenie usług turystycznych. Turysta powinien jednak bardzo dokładnie czytać umowę i inne dokumenty wręczane mu przez organizatora wyjazdu. Jeżeli bowiem w umowie z biurem podróży występują postanowienia niezgodne z prawem, to nie wiążą one klienta, a w ich miejsce wchodzą takie, które znajdują się w ustawie o usługach turystycznych i są bardziej korzystne dla turystów. Tak więc jeżeli organizator turystyki zamieszcza w swoim wzorcu umowy o świadczenie usług turystycznych postanowienia, które łamią prawa konsumentów, należy zgłosić się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma turysta wyjeżdżający z biurem podróży.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy mogę zgłosić nieuczciwe biuro turystyczne do UOKiK
- Czy biuro podróży może zastrzec krótszy termin na podniesienie ceny
- Czy biuro podróży poniesie odpowiedzialność za brak wyżywienia