Osoba korzystająca z ofert last minute ma takie same prawa jak klient wykupujący wczasy w standardowej cenie. Biuro podróży nie może zmienić ceny wycieczki, jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 21 dni.
Klienci korzystający z usług biur podróży chronieni są przez przepisy ustawy o usługach turystycznych. W ustawie zawarte są obowiązki ciążące na organizatorach wyjazdów. Biura turystyczne nie mogą ich ograniczyć lub wyłączyć poprzez zamieszczenie w umowach o wyjazd niekorzystnych dla klientów postanowień. Takie zapisy są bowiem z mocy prawa nieważne.

Wiążące regulaminy