Odczytany wczoraj po raz pierwszy w Sejmie poselski projekt przewiduje karę więzienia m.in. za stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności do mniejszości seksualnych.

Kary za przestępstwa motywowane uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej przewidują dzisiaj systemy prawne większości krajów UE. Polskie prawo do dzisiaj nie ujmuje wprost takich zachowań w kategorii czynów zabronionych.