Przedsiębiorca może poprowadzić hurtownię farmaceutyczną po otrzymaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego. Za jego uzyskanie, zmianę lub przedłużenie musi uiścić opłatę.

1 Do kogo złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do głównego inspektora farmaceutycznego. Jeżeli chce prowadzić hurtownię w kilku miejscach, to na każde musi złożyć odrębny wniosek. We wniosku trzeba oznaczyć przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres, wskazać miejsce i pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie hurtowni, a także dodatkowe komory przeładunkowe zlokalizowane poza hurtownią oraz datę podjęcia działalności. W przypadku gdy przedsiębiorca ma zamiar ograniczyć asortyment, to wówczas powinien we wniosku określić produkty lecznicze, którymi będzie obracał. Wniosek należy opatrzyć datą i podpisem składającego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie dokumenty należy zgromadzić i przekazać głównemu inspektorowi

Czy kierownikiem hurtowni musi być osoba wykwalifikowana

Gdzie może się znajdować komora przeładunkowa na leki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć hurtownię farmaceutyczną.