Wyjeżdżając z Polski, powinniśmy pamiętać nie tylko o dokumentach czy ubezpieczeniu. Warto także zapoznać się z przepisami i zwyczajami, które nam mogą wydawać się dziwne, a w kraju, do którego jedziemy, są normą. Dzięki temu unikniemy niemiłych niespodzianek
ikona lupy />
Prawne pułapki poza Europą / DGP

Białoruś

● W apteczce samochodowej muszą się znaleźć m.in.: roztwór amoniaku, walidol (lek nasercowy), jodyna, opaska uciskowa bądź gumowy wąż uciskowy, bandaż sterylny i elastyczny, wata, plastry opatrunkowe, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczki i chusteczki higieniczne. Zawartość apteczki mogą sprawdzać milicja drogowa i straż graniczna.

Bułgaria

● Ruchy głową, które w Polsce oznaczają „tak” i „nie”, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Prowadząc rozmowę z Bułgarem, warto więc upewnić się słownie, czy chciał on powiedzieć „nie” (ne), czy „tak” (da).

Chorwacja

● Odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr.
● Osoba prowadząca firmę, która organizuje imprezy sportowe wysokiego ryzyka, nie musi mieć żadnych kwalifikacji.

Cypr

● Na terytorium Cypru Północnego legalnie można zatrzymywać się tylko w hotelach należących do Turków cypryjskich. Pobyt w hotelu należącym do Greka cypryjskiego może zostać uznany za korzystanie z nieruchomości bez zgody właściciela.

Francja

● W Paryżu pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony obowiązuje nawet na rondach. Poza stolicą na rondach pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się już na rondzie.

Grecja

● Osoba, która nurkuje bez zezwolenia urzędu portowego, naraża się na karę.
● Dotkliwe kary grożą też za wydobywanie z dna morza jakichkolwiek przedmiotów.
● Zwiedzając klasztory, należy pamiętać o odpowiednim stroju, czyli długich spodniach lub spódnicy.

Holandia

● Za spanie w samochodzie zaparkowanym na ulicy w mieście lub na parkingu przy autostradzie grozi mandat.

Litwa

● Po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach.

Niemcy

● Do miast znajdujących się w tzw. zielonej strefie mają wjazd jedynie specjalnie oznaczone samochody. Za przekroczenie granicy zielonej strefy (obejmującej obszary centrów miast i oznaczonej znakami drogowymi z napisem „Umweltzone”) bez zezwolenia grozi mandat w wysokości 40 euro.

Ukraina

● Patrole kozackich organizacji ekologicznych, które zatrzymują kierowców i żądają wnoszenia opłat, nie mają prawa tego robić. Kierowca nie musi zatrzymywać się na ich wezwanie. Odróżnienie patroli kozackich od milicjantów jest bardzo trudne, bo noszą podobną odzież.