Poprawa bezpieczeństwa produktów nabywanych przez konsumentów oraz zwiększenie ich praw podczas robienia zakupów przez internet – na takich działaniach skupi się UOKiK w czasie polskiej prezydencji.
Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej już 1 lipca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wykorzystać ten czas, aby wzmocnić pozycję słabszych uczestników rynku, zwłaszcza tych kupujących w sieci i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Prezydencja rozpocznie prace nad aktem prawnym w sprawie stosowania alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów (ADR). Obecnie ten sposób rozwiązywania sporów, mimo że jest tańsza i krótsza niż prowadzenie sporu przed sądem powszechnym, wciąż spotyka się z małym zainteresowaniem ze strony konsumentów.