Ani rzecznik ubezpieczonych, ani rzecznik prawa pacjenta nie powinien pełnić tych funkcji, będąc posłem – uznali posłowie PO i przygotowali projekt zmian, który właśnie trafił do marszałka Sejmu.
Posłom chodzi o to, żeby ograniczyć sytuacje, w których rzecznicy będący posłami pracują nad zmianami przepisów ustaw, które ich dotyczą. – Sytuacja taka zdarzyła się podczas prac nad ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie rzecznik ubezpieczonych (Halina Olendzka z PiS) występowała w charakterze rzecznika, ale zgłaszała poprawki jako poseł – argumentuje Sławomir Neumann, autor projektu.
W sytuacji łączenia funkcji rzecznika z mandatem poselskim może dochodzić do konfliktu interesów.
Posłowie PO chcieliby, żeby zmienione przepisy weszły w życie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Tym samym obowiązywałyby od nowej kadencji Sejmu.
ds