Nowy znak D39a poinformuje kierowców wjeżdżających do Polski o tym, że w kraju są pobierane opłaty w systemie elektronicznym za przejazd po drogach krajowych. Wzór tego znaku określa rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 124, poz. 705), które wejdzie w życie 30 czerwca 2011 roku.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza także tabliczkę T-34, która będzie umieszczana wraz z oznakowaniem dróg krajowych i ekspresowych, na których będzie pobierana opłata za przejazd w systemie elektronicznym.

Nowy znak D39a ma postać niebieskiej tablicy informującej, na jakich trasach jest pobierana opłatkiem w systemie elektronicznym za przejazd np. ciężarówką. Znak ten informuje, jakich pojazdów dotyczy ten system, widnieją na nim np. symbole ciężarówki, autobusu czy auta osobowego z przyczepą. Informuje on również, że na autostradach płatnych należność za przejazd muszą uiszczać także pozostali kierowcy.

Zmiany rozporządzenia są konsekwencją wchodzącego w życie 1 lipca elektronicznego systemu poboru.