Jakie zasady wyrokowania obowiązują w postępowaniu grupowym?
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadza w pewnym zakresie odmienne reguły wyrokowania niż w zwykłym postępowaniu cywilnym.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy w sentencji wyroku wydanego w postępowaniu grupowym wymienia się wszystkich członków grupy lub podgrupy. Jest to niezbędne dla precyzyjnego wyznaczenia podmiotowych granic powagi rzeczy osądzonej.