Egzotyczne wakacje mogą niekiedy skłonić polskich turystów do kupienia za granicą towarów zakazanych. Są nimi m.in. broń i substancje odurzające.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów podkreśla, że przywóz do Polski środków odurzających, np. narkotyków, jest zakazany.

– Wyjątki obejmują przewóz dokonywany przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń – stwierdza Sylwia Stelmachowska.

Z jej informacji wynika, że dozwolony jest przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze w ilości nie większej niż niezbędna na dwutygodniową kurację, o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych, zaświadczenie o konieczności stosowania tych środków w kuracji leczniczej.

Przewóz broni – jak ostrzega nasza rozmówczyni z Ministerstwa Finansów – przez granicę RP podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia oraz podlega obowiązkowi zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.