Od dwóch tygodni na telewizjach nadających na żywo w internecie ciąży obowiązek wpisania się do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewziji (KRRiT). Bez tego wpisu nie mogą nadawać. Dotychczas nie zarejestrowała się żadna. To efekt braku rozporządzenia, które ma określać, ile tacy nadawcy powinni zapłacić za wpis do rejestru. Wciąż nie ma też przepisów wykonawczych mówiących o tym, jak oznaczać audycje z produktem lokowanym (product placement).

Bez oznaczeń

Przepisy nowej ustawy medialnej obowiązują od 23 maja. Zgodnie z nimi filmy i seriale, w których reklamowane są produkty, muszą zostać oznaczone specjalnym znaczkiem. Powinien on informować telewidzów, że mają do czynienia z przekazem perswazyjnym. Według ustawy medialnej kwestie te powinny zostać uregulowane rozporządzeniem wydanym przez KRRiT.

Rada jednak nie zdążyła z wprowadzeniem w życie odpowiedniego rozporządzenia. Jego projekt jest dopiero na etapie konsultacji.

KRRiT twierdzi, że rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jednocześnie zaleca nadawcom, by samodzielnie radzili sobie do tego czasu.

– Nowe przepisy ustawy medialnej już obowiązują i nadawcy na razie we własnym zakresie powinni oznaczać lokowanie produktu – wyjaśnia Katarzyna Twardowska, rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dodaje, że w sytuacji gdy telewizje nie podporządkują się nowym przepisom, rada może wezwać do zaprzestania łamania prawa. Podobnego zdania jest mec. Dominik Skoczek, dyrektor departamentu własności intelektualnej i mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

– Jeżeli KRRiT zajęła stanowisko, zgodnie z którym nadawcy samodzielnie mają oznaczać audycje z lokowanymi produktami, to nadawcy powinni się do tego dostosować – mówi Skoczek.

Dodaje, że KRRiT jako regulator ma prawo decydować o tym, jak przepisy ustawy medialnej będą interpretowane.

Innego zdania jest natomiast dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Dopóki nie ma rozporządzenia, w którym te oznaczenia byłyby szczegółowo opisane, nowych przepisów ustawy medialnej o lokowaniu produktów nie da się stosować – komentuje dr Ryszard Piotrowski.

Według Ryszarda Piotrowskiego sam oznaczający nie może tworzyć znaków graficznych, gdyż taki obowiązek ustawa medialna nałożyła na KRRiT, a nie na telewizje.