Nie ma unijnych przepisów, które dokładnie uregulowałyby kwestię legalnego wykorzystywania utworów audiowizualnych w sieci. Problem ten Komisja Europejska wskazała w zielonej księdze. Wymieniony dokument inicjuje konsultacje społeczne, które wpłyną na kształt europejskiego prawa autorskiego. W Polsce potrwają one do 20 października.

Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność stworzenia regulacji, dzięki którym firmy korzystające z cudzych utworów będą mogły zdobywać licencje na rozpowszechnianie ich na terenie kilku krajów jednocześnie. Bez tych regulacji poważny problem mają dziś przedsiębiorcy, którzy świadczą audiowizualne usługi na żądanie w sieci (VoD). Chodzi o takie sytuacje, gdy telewizje, które emitują audycje tradycyjną drogą, dają widzom możliwość oglądania tych samych filmów i seriali w sieci za dodatkową opłatą. Jeśli przedsiębiorca chce rozpowszechnić audycję poza terytorium kraju, w którym została ona po raz pierwszy wyemitowana, musi dziś uzyskać zgodę na wykorzystywanie jej w każdym kolejnym państwie. A to – według Komisji Europejskiej – wiąże się z dodatkowymi kosztami i stanowi duże utrudnienie dla firm rozpowszechniających utwory w sieci.

Problemem jest także wysokość wynagrodzenia dla autorów, których dzieła są wykorzystywane w internecie.

Według Komisji Europejskiej twórcy filmów bądź seriali dostępnych w sieci, a nie tylko w telewizji czy radiu, powinni otrzymywać większe wynagrodzenie niż dziś. Wynikałoby to z tego, że firmy korzystające z utworów nie płaciłyby ich twórcom ryczałtem. Zamiast tego autorzy otrzymywaliby wynagrodzenie, które uzależnione byłoby od tego, ile przedsiębiorca zarobi na rozpowszechnianiu danego utworu w sieci. Takie regulacje obowiązują już np. w Hiszpanii. Według Komisji Europejskiej dzięki temu systemowi tamtejsi autorzy otrzymują godziwe wynagrodzenie.

84,4 mld euro wyniósł w 2010 r. roczny obrót na europejskim rynku telewizyjnym