Jeżeli nastolatek samodzielnie dokona zakupu odtwarzacza mp3, to niezadowoleni z nabytku rodzice mają prawo żądać zwrotu pieniędzy. Zgodnie z prawem umowa sprzedaży zawarta przez małoletniego jest nieważna.
Młodzi konsumenci, którzy mają mniej niż 18 lat, muszą pamiętać, że po drogie produkty powinni przyjść do sklepu w towarzystwie osób dorosłych, najlepiej rodziców. Nastolatkowie muszą bowiem pamiętać, że sprzedawcy mogą im odmówić sprzedaży np. rolek czy odtwarzacza mp3.
– Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13. roku życia w ogóle nie powinny samodzielnie kupować. Warto zauważyć, że znacznie więcej możliwości mają nastolatki – zgodna z prawem jest bowiem sprzedaż dzieciom między 13. a 18. rokiem życia jedynie rzeczy, które dotyczą drobnych bieżących spraw życia codziennego – tłumaczy Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Tak więc nastolatek może – zgodnie z prawem – kupować rzeczy, które nie są drogie, np. słodycze, zeszyty, książki. Warto także pamiętać, że sprzedawcy mają takie same obowiązki względem najmłodszych klientów jak względem ich rodziców. Nastolatek powinien więc otrzymać paragon. Jeżeli sprzedawca nie wręczył paragonu sam, to młody konsument powinien się o niego upomnieć. Tylko bowiem dysponując tym dokumentem, będzie mógł np. złożyć reklamację, gdy okaże się, że zakupiony towar jest wadliwy.
Jeżeli jednak nastolatkowi samodzielnie uda się kupić drogi produkt, to rodzic niezadowolony z jego nabycia może odzyskać pieniądze. W tym celu powinien zgłosić się do sklepu z paragonem i zwrócić produkt.
W sytuacji gdy sprzedawca nie będzie chciał zwrócić pieniędzy, a także wówczas gdy odmówi przyjęcia reklamacji wadliwej rzeczy, to rodzic może liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Prowadzą oni także zajęcia edukacyjne informujące dzieci oraz sprzedawców o przysługujących im prawach i obowiązkach. Ponadto bezpłatne porady udzielane są pod numerem infolinii 800 800 008 przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
Podstawa prawna
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).