Podczas dnia bezpłatnych porad pomoc prawna dla zgłaszających się osób będzie udzielana w wyznaczonych kancelariach i siedzibach niektórych okręgowych rad adwokackich. Adresy, gdzie będzie można w sobotę w godzinach 9-15 zgłosić się po poradę, zostaną zamieszczone na stronie www.adwokatura.pl. Informacje w tej sprawie można także uzyskać pod warszawskim numerem telefonu (22) 505 25 00.

Mimo że tego typu akcje były już organizowane przez adwokatów w poprzednich latach, w tym roku adwokatura wahała się, czy organizować dzień porad prawnych udzielanych pro bono. Od początku maja obowiązują bowiem przepisy nakazujące rejestrację obrotów za pomocą kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów pojawiły się wątpliwości, czy bezpłatne porady prawne podlegają obowiązkowi rejestracji w kasie fiskalnej oraz czy należy od nich odprowadzać podatek VAT. "Samorząd adwokacki nie mógłby narażać na poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej setek adwokatów, którzy chcą poświęcić dzień wolny, aby za darmo pomóc najuboższym obywatelom" - zwróciła uwagę NRA w komunikacie przesłanym PAP. O wyjaśnienie tej kwestii Naczelna Rada Adwokacka w połowie maja wystąpiła do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z odpowiedzi resortu finansów udzielonej we wtorek i udostępnionej przez adwokaturę wynika, że działania podjęte przez adwokatów podczas dnia bezpłatnych porad nie muszą być objęte ewidencjonowaniem za pomocą kas fiskalnych, prawnicy nie muszą też odprowadzać podatku od takich porad.

"Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; należy podkreślić, iż nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem" - wskazał w piśmie do NRA wiceminister finansów Maciej Grabowski. Dodał, że charakter akcji adwokatury odsuwa na dalszy plan cel uzyskania korzyści, co oznacza, że porady udzielane w ramach akcji nie podlegają obowiązkowi podatkowemu.

NRA w swym komunikacie wskazała jednak, że regulacje podatkowe dotyczące działalności pro bono powinny zostać uregulowane systemowo, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości w tej kwestii.

Poprzednie dni bezpłatnych porad udzielanych przez adwokatów - organizowane zwykle dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią - cieszyły się dużym zainteresowaniem obywateli. W maju zeszłego roku z takich porad skorzystało ponad 14 tys. osób, w listopadzie blisko 13 tys. osób. Za każdym razem w akcji brało udział około tysiąca adwokatów i aplikantów adwokackich.