Nie będzie już przypadków podwójnego płacenia za obowiązkowe ubezpieczenie przez właścicieli samochodów. W sytuacji, gdy posiadacz pojazdu zmieni usługodawcę, a zapomni o wypowiedzeniu umowy firmie, w której do tej pory był ubezpieczony, to będzie miał możliwość uniknięcia płacenia za dwie polisy OC – wynika z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którym wczoraj zajmowała się sejmowa komisja finansów publicznych.

Wiesław Szczuka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wyjaśnia, że problem podwójnego ubezpieczenia występuje, gdy zawiera się nową umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC przy jednoczesnym braku wypowiedzenia poprzedniej umowy w stosownym czasie, nie później niż jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa była zawarta.

Zgodnie z projektowanymi przepisami kierowca, który będzie chciał zmienić firmę, w której ma ubezpieczone auto, a zapomni o wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu towarzystwu ubezpieczeniowemu lub zrobi to niewłaściwie czy nie dotrzyma terminu, wciąż będzie mógł to zrobić. Jeżeli zorientuje się, że ma dwie polisy – nową i starą, która została automatycznie przedłużona, to będzie mógł rozwiązać umowę z firmą, w której był do tej pory ubezpieczony. Firmie tej będzie jednak przysługiwała składka za okres, przez jaki polisa chroniła pojazd.

Zgodnie z projektem ubezpieczyciel będzie musiał informować właściciela pojazdu o tym, że kończy się okres jego polisy OC. Właściciel auta ma otrzymać takie pismo najpóźniej na 14 dni przed końcem ubezpieczenia. W dodatku ma ono zawierać informację o wysokości składki w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia. Oprócz tego zakład musi powiadomić klienta o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy.

Posłowie komisji finansów publicznych wprowadzili do projektu zmianę, która określa, że jeżeli po wysłaniu informacji do kierowcy o kończącym się ubezpieczeniu i wysokości nowych składek pojawią się okoliczności wymuszające podniesienie tej kwoty, to ubezpieczyciel będzie miał prawo podnieść należność za polisę i wezwać klienta do zapłaty podwyższonej składki.