Ponad jedna czwarta absolwentów prawa zamierza rozpocząć pracę w innej branży. Takie są wyniki badania ponad 15 tys. studentów ze stu polskich uczelni, które przeprowadził instytut Universum Student Survey.
Analitycy zapytali młodych ludzi, jak postrzegają swoją karierę zawodową i gdzie chcieliby pracować po zakończeniu nauki. Aż 26 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie rozważa pracy w branży typowo prawniczej. Najchętniej pracowaliby w mediach i reklamie, sektorze rządowym bądź publicznym oraz w bankowości.
Zdaniem studentów prawa pracodawcę idealnego cechuje przede wszystkim siła finansowa oraz prestiż. Prawie połowa badanych uznała te właściwości za podstawowe u pracodawcy. Wśród firm, które najlepiej odpowiadają na ich oczekiwania i preferencje zawodowe, studenci najczęściej wymieniają Ernst & Young, TVN oraz PricewaterhouseCoopers.