Zapewniając starszej osobie – właścicielce mieszkania – opiekę, wyżywienie i pomoc lekarską, a w przyszłości nawet urządzenie pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom, można zawrzeć z nią umowę o dożywocie

1 Wynegocjuj warunki umowy z właścicielem mieszkania

Umowę o dożywocie zawierają dwie strony: nabywca i zbywca. Nabywca zobowiązuje się zapewnić właścicielowi mieszkania dożywotnie utrzymanie, a zbywca w zamian za to przenieść na niego własność nieruchomości. Umowa polega na zapewnieniu dotychczasowemu właścicielowi lokalu dożywotniego utrzymania. Należy w niej w sposób szczegółowy opisać warunki dożywocia, ponieważ dawny właściciel ma prawo wytoczyć powództwo o zasądzenie umówionych świadczeń, a nawet żądać odszkodowania z tytułu nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy dożywocia. Dożywocie może zostać zastrzeżone również na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać lokal za zapewnienie dożywocia
W pełnej wersji artykułu:
- Czy można zobowiązać się do dożywotniego utrzymania kilku osób
- Jak sporządzić odpowiednią umowę
- Czy nowy właściciel może sprzedać mieszkanie