Ponad 97 tys. zł zapłaci Skarb Państwa rolnikom za straty wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie i żubry w woj. podkarpackim-poinformowała w piątek zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Magdalena Grabowska.

"Od początku tego roku wilki zabiły trzy konie, kozę i 71 owiec. Wyrządzone przez nich straty oszacowano na prawie 26 tys. zł" - powiedziała Grabowska.

Z kolei niedźwiedzie rozbiły już 79 rodzin pszczelich. Większość zniszczonych uli była położona w lasach. Szkody spowodowane przez niedźwiedzie wyniosły 22 tys. zł.

Najwięcej strat spowodowały bobry. Za 94 tegoroczne szkody Skarb Państwa zapłaci 46 tys. zł. Bobry niszczą groble, stawy rybne, drzewa, doprowadzają do zalewania upraw rolnych. Natomiast za zniszczone przez żubry uprawy leśne odszkodowania wyniosą 3,5 tys. zł.

Wilki, niedźwiedzie i żubry wyrządzają szkody głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, zaś bobry w dawnym woj. tarnobrzeskim. "Choć ostatnio informacje o szkodach spowodowanych przez bobry napływają także z innych części regionu" - dodała Grabowska.

W lasach Podkarpacia żyje 7 tys. bobrów, 460 wilków, 130 niedźwiedzi i ponad 300 żubrów. Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych krajowych ostoi dzikiej zwierzyny

Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta chronione płaci Skarb Państwa, za szkody zwierzyny łownej koła łowieckie.