Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł zawiesić prowadzenie firmy nawet na 30 dni i nie straci ciągłości uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Od 1 lipca 2011 r. zasady zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, będą bardziej elastyczne. Okres zawieszania będzie liczony w dniach, miesiącach albo dniach i miesiącach i wynosić będzie od 30 dni do 24 miesięcy. Gdy jednak obejmie wyłącznie pełny miesiąc luty, to wówczas za minimalny okres zawieszenia przyjmie się 28 lub 29 dni, czyli liczbę dni lutego w danym roku. Mimo że przedsiębiorca w tym wypadku zawiesi działalność na okres krótszy niż 30 dni, to zachowa uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.
– Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w formie sezonowej, uzyskanie możliwości zawieszenia działalności na określoną liczbę dni jest korzystne – ocenia Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert prawnogospodarczy z Krajowej Izby Gospodarczej.
Druga zmiana wprowadzona do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będzie korzystna dla przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku spółkach cywilnych lub w różnych formach. Doprecyzowanie warunków zawieszania działalności gospodarczej oceniają przychylnie przedsiębiorcy.
– To od ich decyzji zależeć będzie, czy działalność zawieszą we wszystkich przypadkach, czy w wybranych firmach. Takie rozwiązanie z pewnością będzie szeroko wykorzystywane i ma charakter uelastyczniania przepisów zgodnie z postulatami przedsiębiorców – wyjaśnia Agnieszka Durlik-Khouri. W obecnym stanie prawnym nie mogą oni w takich przypadkach zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej tylko w jednej formie, a jednocześnie utrzymywać pozostałe, np. pozostając nadal wspólnikiem spółki cywilnej. W myśl przepisów podatkowych i o ubezpieczeniu zdrowotnym zmuszeni są do zlikwidowania działalności, co jest kosztowne, bo muszą wykonać remanent i zamknąć kasę fiskalną.
Jak zawiesić działalność
przedsiębiorca określa we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej długość okresu zawieszenia
● wniosek składa w gminie lub w KRS
● w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów
● ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).