Posłowie uchwalili rządowy pakiet jądrowy – nowelizację ustawy – Prawo atomowe oraz tzw. spec-ustawę inwestycyjną. Teraz przepisy trafią do Senatu. Według planów rządu obie ustawy mają wejść w życie od 1 lipca 2011 r. Pierwszy blok elektrowni jądrowej miałby ruszyć przed końcem 2020 r.

Sejm przyjął wszystkie poprawki zaproponowane przez nadzwyczajną komisję. Najważniejsza z nich zmierza do tego, aby inwestor nie musiał już na początku udowodnić, że posiada środki na całą inwestycję. Nowela pozwoli, aby następowało to etapami. Specustawa ustala zasady przygotowania budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Obiektami będą: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego czy składowiska odpadów promieniotwórczych. Do inwestycji towarzyszących zostały zaliczone linie przesyłowe prądu z elektrowni czy infrastruktura komunikacyjną. Budowa elektrowni atomowej ma być łatwiejsza. Urzędy rozpatrujące sprawę będą musiały wydać decyzję w ekspresowym tempie 30 dni. Nowelizacja prawa atomowego ustala wymogi bezpieczeństwa oraz stanowi, że za szkodę jądrową operatorzy elektrowni będą ponosić odpowiedzialność do 300 mln SDR (chodzi o międzynarodową umowną jednostkę monetarną, której wartość jest ustalana na podstawie koszyka walut).