Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo atomowe - poinformowała w piątek prezydencka kancelaria. Nowelizacja wprowadza podstawy prawne do rozwijania w Polsce programu energetyki nuklearnej i budowy elektrowni jądrowych.

Nowelizacja w większej części wejdzie w życie 1 lipca - tak jak zaplanował rząd. Niektóre z nowych przepisów zaczną jednak obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Nowelizację Sejm przyjął w połowie maja, Senat nie wprowadził do niej żadnych poprawek.

Nowe przepisy określają wymogi bezpieczeństwa i kontroli dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, czego wymaga od Polski europejska dyrektywa. Określono tam też zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako urzędu dozoru jądrowego.

Przepisy zawierają jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działania obiektów jądrowych. Nowe prawo atomowe przewiduje utworzenie specjalnego funduszu, na który operator elektrowni będzie odprowadzał pewną kwotę, zależną od ilości wyprodukowanej energii. Środki zgromadzone na tym funduszu będą przeznaczone na likwidację elektrowni po zakończeniu jej eksploatacji oraz rozwiązanie problemu odpadów promieniotwórczych - składowanie, przetworzenie itp.

Reklama

Ustawa zawiera również obowiązek informowania społeczeństwa o decyzjach dozoru jądrowego, stanie obiektów, ich eksploatacji, o wszystkich czynnikach i zdarzeniach, mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną. Informacje mają publikować operator obiektu oraz PAA.

Reguluje też kwestie odpowiedzialności cywilnej za eksploatację obiektów jądrowych. Poziom minimalnej odpowiedzialności finansowej za szkodę jądrową określono na 300 mln SDR (międzynarodowa umowna jednostka monetarna, której wartość jest ustalana na podstawie koszyka walut), którą będą ponosić operatorzy np. elektrowni jądrowych.

Na inwestora pierwszej elektrowni jądrowej rząd wskazał należącą w większości do Skarbu Państwa Polską Grupę Energetyczną

Drugą, oprócz nowelizacji prawa atomowego, częścią rządowego "pakietu atomowego" jest ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Zawiera ona zasady przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Obiektami energetyki jądrowej będą: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego czy składowiska odpadów promieniotwórczych.

Ustawa ta została przyjęta przez Sejm równocześnie ze zmianą prawa atomowego, jednak Senat wprowadził do niej kilka poprawek, które obecnie czekają na rozpatrzenie przez posłów.

Na inwestora pierwszej elektrowni jądrowej rząd wskazał należącą w większości do Skarbu Państwa Polską Grupę Energetyczną (PGE). W rządowych planach jest wybudowanie do 2030 r. dwóch siłowni o łącznej mocy 6000 MW i ewentualne rozpoczęcie budowy kolejnych, przy czym pierwszy blok energetyczny miałby ruszyć przed końcem 2020 r.