W ramach polsko-ukraińskiej współpracy związanej z przygotowaniem do Euro 2012 dzisiaj w Kijowie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy polską Służbą Więzienną oraz Państwową Służbą Penitencjarną Ukrainy.

W uroczystości podpisania porozumienia - poza dyrektorem generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Włodarskim - udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

Porozumienie zawiera ustalenia, dotyczące współdziałania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Euro 2012.

- Szczegóły porozumienia ustaliliśmy w trakcie styczniowej wizyty w Polsce ukraińskiego ministra sprawiedliwości Aleksandra Ławrynowicza. Cieszę się, że dzisiaj udało się je podpisać. Jestem przekonany, że wymiernie wpłynie to na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie mistrzostw - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.