Rozwiązania proponowane w projekcie specustawy na Euro 2012 świadczą o tym, że podjęcie takiej decyzji jest kwestią czasu. Do tej pory przez piłkę nożną trzy razy zawieszano stosowanie Schengen. Taką decyzję podjęła Portugalia w 2004 r. z powodu mistrzostw Europy, Niemcy w 2006 r. z powodu mistrzostw świata i Austria w 2008 r. z powodu mistrzostw Europy.

Kontrola graniczna

– W ramach przygotowań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Euro 2012 przewiduje się, jako jeden z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo, wprowadzenie tymczasowego przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, w trybie artykułu 24 kodeksu granicznego Schengen – informuje kpt. Justyna Szmidt-Grzech z Komendy Głównej Straży Granicznej

Zapewnia, że Straż Graniczna przygotowuje się do realizacji tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

Ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć minister spraw wewnętrznych i administracji.

Specustawa na Euro 2012

– Jesteśmy na etapie analiz. Rozważamy różne warianty. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik z MSWiA.

MSWiA szykuje grunt do tymczasowego zawieszenia Schengen w projekcie specustawy na Euro 2012. Proponuje w niej zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej. Mają one ułatwić zorganizowanie tymczasowych przejść granicznych. Według wstępnych informacji mają funkcjonować w sumie 134 przejścia graniczne. Gros obowiązków spadnie na zarządców dróg, lotnisk, kolei czy portów. Będą oni musieli udzielać Straży Granicznej pomocy w zakresie organizacji kontroli granicznej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji określi w rozporządzeniu treść i sposób prowadzenia wykazu przejść granicznych do tymczasowego przywrócenia kontroli. Natomiast komendant główny Straży Granicznej ogłosi wykaz przejść granicznych – drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich.

– W przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na czas ograniczony nie dłuższy niż 30 dni. Zakres i czas trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych powinny być proporcjonalne do zagrożenia – wskazuje kpt. Justyna Szmidt-Grzech.

W Polsce decyzję o wprowadzeniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Równolegle powiadamiane są pozostałe państwa członkowskie i Komisja Europejska. Potem Komisja i państwa członkowskie badają proporcjonalność środków w stosunku do zdarzeń stanowiących podstawę dla przywrócenia kontroli granicznej.

Tylko w przypadkach wymagających niezwłocznego działania nie przeprowadza się konsultacji.