Minister uznał, że zniesienie z mocy prawa użytkowania wieczystego to rozwiązanie zbyt daleko idące. Wielu użytkowników wieczystych może po prostu nie być zainteresowanych uwłaszczeniem. Resort ma także zastrzeżenia do tego, że przekształceniem objęci mieliby być wszyscy użytkownicy, czyli także podmioty zagraniczne oraz przedsiębiorcy. W przypadku firm rozłożenie na raty opłaty za przekształcenie (płaciłyby tyle samo, ile za użytkowanie wieczyste, tyle że już za własność) mogłoby być korzystniejsze niż wartość rynkowa przekształconej nieruchomości. W takim przypadku według resortu uwłaszczenie musi być zgodne z przepisami o pomocy publicznej. Wątpliwości ministerstwa budzi też sposób ustalenia wynagrodzenia (opłaty) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Resort proponuje likwidację użytkowania wieczystego, uwłaszczenie użytkowników, ale w sposób ewolucyjny, nie jednorazowy z mocy prawa.