Kończą się ustalenia dotyczące wydłużenia czasu ochrony praw autorskich. Będzie to prawdopodobnie 70 lat, a więc nieco dłużej niż obecnie i nieco krócej, niż proponowały niektóre państwa
Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim, ministerem kultury i dziedzictwa narodowego
Czy ministerstwo, którym pan kieruje, rozpoczęło już pracę nad uzupełnieniem nowelizacji ustawy medialnej o zapisy dotyczące audiowizualnych usług na żądanie?