Zwrócił także uwagę, że dając możliwość wykorzystywania w sposób nieograniczony rezultatów działań operacyjnych, również tych nielegalnych, "włączając je okrężną drogą w materiał procesowy", legalizowałoby się de facto bezprawne działania organów państwa w imię walki z przestępczością.

"Obrazując dosadniej - otwierałoby ścieżkę do stosowania podsłuchów "totalnych", gromadzenia w ten sposób wszystkich możliwych informacji o obywatelach, by następnie - pod pozorem legalności - przekształcać tę wiedzę na materiał procesowy, służący do walki z przestępczością. Takie działanie nie miałoby nic wspólnego ze standardami cywilizowanego państwa, stanowiąc niebywałe pole do nadużyć, charakteryzujących systemy totalitarne" - głosi nagrodzone uzasadnienie.

Sędzia Dariusz Czajkowski powiedział PAP, że konkurs ma popularyzować wśród sędziów stosowanie prawa polskiego w kontekście norm prawa europejskiego. Zwrócił też uwagę, że chodzi o orzeczenia, które również nawiązują do wartości, norm czy pewnych zasad uniwersalnych, często nawet nie skodyfikowanych, a wymagających "wyinterpretowania z ogólnych przepisów prawa międzynarodowego".