Sejm uchwalił ustawę 1 kwietnia 2011 r., po wejściu jej w życie, przestanie obowiązywać Prawo probiercze z 1993 r.

Mimo rządowej propozycji, ustawa nie podniosła z 5 gramów do 8 gramów progu masy srebra, od którego wymagany jest obowiązek cechowania wyrobów wprowadzanych do obrotu. Ponadto nie będą cechowane wyroby z metali szlachetnych takie jak np. aparatura i narzędzia stosowane do celów naukowych i przemysłowych, produkty medyczne, monety kolekcjonerskie sprzedawane przez Narodowy Bank Polski.

Punkty probiercze będą mogły być tworzone u przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby jubilerskie. Będzie je tworzył prezes Głównego Urzędu Miar. Zmniejszy to koszty transportu, ubezpieczenia i przetrzymywania wyrobów w urzędach probierczych, do których nie będą już musiały być one przewożone, co do tej pory było obowiązkowe.

Ustawa podpisana przez prezydenta rozszerza też katalog prób dla wyrobów z metali szlachetnych. Umożliwi to cechowanie mniej popularnych stopów.

Nowe przepisy precyzują kompetencje organów administracji probierczej i upraszczają jej funkcjonowanie. Administrację tę będą tworzyć obecnie Główny Urząd Miar i okręgowe urzędy probiercze. Zlikwidowane zostaną urzędy obwodowe.

Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są platyna, pallad, złoto i srebro oraz platynowce - iryd, osm, rod i ruten w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami. W myśl ustawy próby dla złota to: 0,999, 0,960, 0,750, 0,585, 0,500, 0,375, 0,333.