Resort Skarbu Państwa będzie mógł nieodpłatnie przekazywać nieruchomości Prokuraturze Generalnej. Dzięki temu nie będzie już musiała wynajmować budynku, w którym mieści się jej siedziba.
Prokuratura Generalna będzie mogła obejmować nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości należące do zasobów Skarbu Państwa – przewiduje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która w piątek została przyjęta przez Sejm.
Konieczność wprowadzenia zmian powstała po dokonaniu przekształceń ustrojowych prokuratury. W wyniku nowelizacji ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw rozdzielono funkcję prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości. Tym samym powołana została Prokuratura Generalna jako jednostka organizacyjna prokuratury. Ma ona m.in. zapewniać obsługę prokuratora generalnego, który jest naczelnym organem prokuratury. Jednak wraz z tymi przekształceniami nie dokonano odpowiedniej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która umożliwiałaby Prokuraturze Generalnej uzyskiwanie nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
Pominięcie to spowodowało, że Prokuratura Generalna nie tylko nie mogła obejmować nieruchomości w trwały zarząd, ale też otrzymywać nieruchomości spośród nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości. Spowodowało to, że Prokuratura Generalna ma siedzibę w wynajętym budynku. A uzyskanie przez nią trwałego zarządu jakiejkolwiek nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa mogło nastąpić tylko odpłatnie, na podstawie decyzji starosty.
Teraz ustawa trafi do Senatu.