Pan Tomasz Jandziak, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim z wynikiem bardzo dobrym w 2000 roku.
Reklama

Biografia:

Od czerwca 2004r., kiedy to uzyskał nominację asesorską pełnił czynności służbowe w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu. W kwietniu 2007 roku oddelegowany został do pełnienia obowiązków służbowych w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu, gdzie swoje obowiązki wykonuje do dzisiaj. Nominacje na stanowisko prokuratora otrzymał w czerwcu 2007r. W czerwcu 2010r. zakończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie o kierunku ekonomia i prawo gospodarcze. W ostatnim czasie w dniach 23 – 25 lutego br. jako jedyny przedstawiciel prokuratury brał czynny udział w szkoleniu w Katowicach organizowanym przez Centrum im. Adama Smitha oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych na temat przeciwdziałania oszustwom finansowym w dystrybucji środków unijnych.

Uzasadnienie:

Prokurator Tomasz Jandziak, pracując w pionie śledczym opolskiej prokuratury, prowadzi i nadzoruje skomplikowane, wielowątkowe śledztwa. Charakter prowadzonych postępowań, obok bardzo dobrej znajomości prawa karnego gospodarczego, wymaga również znajomości m.in. ekonomii, sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, czy znajomości prawa upadłościowego i zasad ochrony konkurencji. Ponadto prokurator Jandziak posiada dużą wiedzę o funkcjonowaniu systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych z wykorzystaniem sieci Internet oraz telefonii internetowej.

Tomasz Jandziak prowadząc śledztwa nie ograniczył się do dokonania ustaleń faktycznych koniecznych do podjęcia decyzji końcowej, ale zwrócił uwagę na niedoskonałości obowiązującego stanu prawnego i zainicjował jego zmiany. Pan prokurator zwrócił uwagę m.in. na fakt, że w polskim porządku prawnym brak jest wyraźnych norm prawnych, które jednoznacznie przewidywałyby wymóg zachowania zgodnej z rzeczywistością informacji o numerze użytkownika wywołującego połączenie na całej drodze połączeniowej.