Jeśli nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, jej właściciel, użytkownik wieczysty albo posiadacz może żądać ustanowienia drogi koniecznej.

1 Kiedy można żądać ustanowienia służebności drogowej

Właściciel nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich, może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Droga konieczna powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które ma prowadzić. Uprawnienie do żądania ustanowienia służebności drogowej przysługuje użytkownikowi wieczystemu. Natomiast żądanie takie nie przysługuje pomiędzy współwłaścicielami, którzy dokonali czasowego podziału sposobu korzystania z rzeczy wspólnej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustanowić służebność drogi koniecznej.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: - Czy dostęp do drogi można ustanowić na podstawie umowy- Jakie obowiązki wiążą się ze służebnością drogi koniecznej- Czy posiadacz może żądać ustanowienia służebności drogowej