– Zmiany zawarte w projekcie w istotnym zakresie związane są z organizowanymi przez Polskę i Ukrainę mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Mają też charakter uniwersalny, bo pozwolą na trwałe zwiększenie efektywności działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozprawa podczas meczu

Sztandarową propozycją ministerstwa jest wprowadzenie do procedury karnej instytucji rozprawy odmiejscowionej. Umożliwi ona szybsze skazywanie pseudokibiców, którzy będą wszczynać bójki, niszczyć obiekty użyteczności publicznej czy podżegać do aktów przemocy. Zaproponowane przepisy pozwalają odstąpić od przymusowego doprowadzenia sprawcy do gmachu sądu. Postępowanie będzie toczyło się jednocześnie w stadionowej izbie i na sali sądowej. Nieobecny w sądzie sprawca będzie uczestniczył jednak w każdej czynności sądowej za pomocą sprzętu telekonferencyjnego. W ten sposób będzie on składał m.in. wyjaśnienia.

Szybsze wyroki

Prokuratorzy i sądziowie zastanawiają się jednak, czy takie przyspieszenie procedury jest warte kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, by zapewnić połączenia wideokonferencyjne pomiędzy stadionami i sądami.

– Tzw. rozprawy odmiejscowione nie będą powodować dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. Aparatura do przeprowadzania wideokonferencji została zakupiona dla potrzeb stosowania istniejących unormowań dotyczących przesłuchiwania świadków i biegłych w trybie art. 177 par. 1a k.p.k. Te same urządzenia mogą być wykorzystane w szerszym zakresie – wyjaśnia Joanna Dębek.

W stadionowym sądzie będzie przebywał referendarz sądowy albo asystent sędziego, który będzie czuwał nad przebiegiem przeprowadzanych czynności. W przypadku zatrzymania kibica obcokrajowca uczestniczył w nich będzie także tłumacz. Nie zawsze natomiast będzie tam obecny adwokat.

– Obrona obligatoryjna nie sprawdziła się w sądach 24-godzinnych, gdzie najczęściej skazywano pijanych kierowców, a sprawy były niepodważalne dowodowo. Sądzę, że podobnie zbyteczne jest wprowadzenie obowiązku przyznawania adwokata na koszt Skarbu Państwa każdej osobie postawionej przed sądem odmiejscowionym – twierdzi adwokat Hubert Masiota z Kancelarii Masiota – Adwokaci i Radcowie Prawni z Poznania.

Wydanie wyroku, przy pełnym materialne dowodowym w postaci świadków czy nagraniach z monitoringu, będzie pozwalało na osądzenie sprawcy w góra kilkadziesiąt godzin od zatrzymania.