Zgodnie z nowelizacją o jednego posła więcej będą wybierać wyborcy w czterech okręgach: nr 13 z siedzibą w Krakowie, nr 14 w Nowym Sączu, nr 19 w Warszawie (okręg obejmujący stolicę) oraz nr 20 w Warszawie (okręg obejmujący obszary dziewięciu powiatów wokół stolicy).

Z kolei w czterech innych okręgach: nr 21 z siedzibą w Opolu, nr 24 w Białymstoku, nr 29 w Gliwicach oraz nr 41 w Szczecinie liczba mandatów zmniejszy się o jeden.

Konieczność zmian w ordynacji i kodeksie była podyktowana zmieniającą się liczbą mieszkańców w okręgach wyborczych. Analizy zgodności liczby posłów wybieranych w danych okręgach dokonała Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z ewidencji ludności, przekazanych jej przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Liczba mieszkańców kraju 31 grudnia 2010 roku wyniosła 37 781 289.

Posłowie nie zgodzili się w piątek na propozycję, aby wykreślić zapis umożliwiający przeprowadzenie dwudniowego głosowania. Poprawki w tej sprawie zgłosił PiS, a także PSL. W głosowaniu obie poprawki przepadły.

Sejm nie zgodził się także na poprawki PiS, które zakładały m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu, rezygnację z głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika wyborczego, oraz wprowadzenie monitoringu w lokalach wyborczych.