Nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale również szkoły i urzędy będą musiały oszczędzać na energii.
Wczoraj Senat opowiedział się za zmianami w ustawie o efektywności energetycznej. Nowe przepisy zobowiązują użytkowników energii do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9 proc. do roku 2016. Sejmowa ustawa zwalniał jednak z obowiązku wprowadzenia niezbędnych oszczędności sektor publiczny.
W ocenie ekspertów rezygnacja z obowiązkowej poprawy efektywności energetycznej budynków administracji publicznej, np. szkół czy urzędów, o 1 proc. rocznie do 2016 r., była niezgodna z duchem unijnej Dyrektywy 2006/32/WE, którą ustawa miała wdrożyć. To właśnie z tych powodów senatorowie postanowili zmienić jej zapisy. W konsekwencji jednostki sektora publicznego będą również obowiązane do zaoszczędzenia w ciągu danego roku kalendarzowego energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 1 proc. średniego rocznego jej zużycia.
Przy czym uśrednienie będzie obejmowało trzy kolejne lata poprzedzające dany rok kalendarzowy. Dodatkowo podmioty publiczne zostały zobowiązane do sporządzania audytu energetycznego w stosunku do budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw., których są właścicielami lub zarządcami. W ocenie dr. hab. Zbigniewa Karaczuna, kierownika z Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW, dzięki takiemu zapisowi państwo będzie mogło zaoszczędzić około 90 mln zł rocznie. Przepisy wrócą teraz do Sejmu.