RPO w liście do ministra sprawiedliwości zwraca uwagę, że przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zawierają zapis o zasadach wykonywania kary w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej oraz zakazujące poniżającego traktowania.

Urządzenia sanitarne w celach wieloosobowych powinny być wydzielane w sposób zapewniający intymność przy higienie i załatwianiu potrzeb - przypomina RPO.

"Tylko pełna i trwała zabudowa kącika sanitarnego, tj. od podłogi do sufitu z zapewnieniem (...) wentylacji grawitacyjnej, oddzielnej dla węzła sanitarnego i celi (...) jest zgodna z ideą humanitarnego wykonywania kary" - napisała RPO. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przypomniała, że "korzystanie z otwartego kącika sanitarnego w sytuacji, gdy w celi przebywa więcej niż jeden osadzony, zostało uznane za poniżające traktowanie".

RPO zaznacza, że "dostrzega pewien postęp w dokonywaniu zabudowy kącików sanitarnych w starszych jednostkach penitencjarnych (...), jednakże jest on niesatysfakcjonujący". W ocenie RPO "ograniczona ilość środków finansowych nie może być uzasadnieniem dla umieszczania osób pozbawionych wolności w warunkach poniżającego czy nieludzkiego traktowania".

RPO zwróciła się do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego "o przedstawienie planu działań zmierzających do zapewnienia w tej sprawie właściwych warunków pobytu w zakładach karnych i aresztach śledczych".

Rzecznik Służby Więziennej ppłk Luiza Sałapa powiedziała PAP, że obecnie prowadzona jest inwentaryzacja cel i kącików sanitarnych w więzieniach. "Równolegle analizujemy, jakimi środkami na ten cel dysponujemy" - powiedziała PAP.

W tym roku planowane są remonty pawilonów penitencjarnych i kącików w Kwidzynie, Elblągu, Gdańsku, Wierzchowie, Tarnowie i Nowym Wiśniczu. Na ten cel przeznaczono 240 tys. zł. Inwentaryzacja ma potrwać do końca maja.