Aktualnie proces przygotowania wkracza w fazę wdrażania poszczególnych projektów. W ramach zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa Polska realizuje ponad 140 takich projektów związanych z m.in. z przygotowaniem przyjaznej przestrzeni publicznej, kibiców, stref kibiców, zabezpieczenia meczów piłkarskich, i współpracy międzynarodowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje również nad nowymi przepisami, które sprawią, że turniej będzie bardziej bezpieczny. Ustawa o zabezpieczeniu mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, zawierająca wszystkie zapisy niezbędne do przeprowadzenia turnieju, zostanie w najbliższych dniach przesłana do uzgodnień międzyresortowych.

W pracach na rzecz Euro 2012 w Polsce zaangażowani są także członkowie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Rada została powołana przez prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2008 roku. Radzie przewodniczy Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA. Ostatnie spotkanie członków rady odbyło się w MSWiA w tym miesiącu (17 marca br.).

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, oprócz zaangażowania w działalność prewencyjną - wypracowuje najlepsze wzorce od strony legislacyjnej. Opiniuje akty prawne, które mają poprawić bezpieczeństwo na arenach sportowych. W tej chwili proceduje duże zmiany związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Ponadto Rada rekomenduje najlepsze rozwiązania, które powinny prowadzić do poprawy bezpieczeństwa na stadionach, np. regulaminy obiektów sportowych i imprez sportowych.

Aktualnie Rada analizuje wprowadzenie najlepszych zasad współpracy pomiędzy klubami sportowymi a stowarzyszeniami kibiców i samymi kibicami. Są to wszystkie rozwiązania, które wynikają z zaleceń Stałego Komitetu Rady Europy, a które są przenoszone na grunt polski. Jedną z nich jest także ścisła współpraca pomiędzy klubami sportowymi i kibicami oraz organizacjami zrzeszającymi kibiców.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przeanalizowała na ostatnim spotkaniu stan bezpieczeństwa imprez, które odbyły się w ubiegłym roku. Według danych policyjnych, w ubiegłym roku na ponad 7 tysięcy imprez sportowych w 150 przypadkach doszło do incydentów w ich przebiegu. Porównując te dane z latami ubiegłymi liczba ta sukcesywnie spada.

Przygotowania do Euro 2012 obserwują także międzynarodowi eksperci. Analizują polskie prace do organizacji mistrzostw, w tym m.in. strategię działania policji w miastach gospodarzach, szkolenia funkcjonariuszy i stewardów, czyli służby informacyjnej organizatora imprezy. Specjaliści kładą duży nacisk na zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem, współpracę pomiędzy zaangażowanymi instytucjami i służbami oraz zachowanie przyjaznej i gościnnej atmosfery piłkarskiego święta.

Delegacja ekspertów zagranicznych prowadzi prace w ramach Międzynarodowego Zespołu Doradczo-Oceniającego ds. Bezpieczeństwa Euro 2012. Międzynarodowi specjaliści od zapewnienia bezpieczeństwa na dużych imprezach sportowych, w zeszłym roku kilkakrotnie wizytowali nasz kraj.

Eksperci rozmawiali z przedstawicielami polskich resortów i służb m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach i w oficjalnych strefach kibica. Sprawdzali, jak do turnieju przygotowane są miasta gospodarze. We wrześniu 2010 r. byli w Warszawie i Gdańsku, a w październiku ub. roku odwiedzili Wrocław i Poznań. Podczas pobytu w naszym kraju międzynarodowi eksperci analizowali m.in. strategię działania policji w miastach gospodarzach, szkolenia funkcjonariuszy i stewardów, czyli służby informacyjnej organizatora imprezy.

Specjaliści kładą duży nacisk na zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem, współpracę pomiędzy zaangażowanymi instytucjami i służbami oraz zachowanie przyjaznej i gościnnej atmosfery piłkarskiego święta. W skład zespołu wchodzą specjaliści odpowiedzialni za zabezpieczenie poprzednich mistrzostw, m.in. Guenther Marek z austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Euro 2008), David Bohannan z Wielkiej Brytanii - lider Paneuropejskiej Grupy Think Tank działającej w ramach Rady Unii Europejskiej oraz Jo Vanhecke z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Belgii (Euro 2000).

Polska policja wdrożyła pod kątem organizacji Euro 2012 koncepcję "3 x T", która oznacza troskę, tolerancję, tłumienie. Koncepcja ta wynika z dokumentu "Zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa UEFA Euro 2012". W 2010 roku w ramach tej koncepcji udało się przeszkolić ponad 15 tys. policjantów. Polska policja przykłada także dużą wagę do funkcji policjanta "spottersa". To osoby, które mają pomagać kibicom podczas Euro 2012, m.in. w przemieszczaniu się na mecze. Policjantów, którzy będą pełnić rolę "spottersów" - komenda przeszkoliła już 127. W tym roku kolejnych 130 funkcjonariuszy zostanie do tego także specjalnie przygotowanych.

Podczas ostatniego spotkania Rady przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej zaprezentowali nową koncepcję tzw. stewardingu. W jej ramach mieszczą się wszystkie działania o charakterze porządkowym, kwestie sprawowania wolontariatu, obsługi serwisowej oraz informacyjnej podczas mistrzostw UEFA Euro 2012, m.in. dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Rolę stewardów będą pełniły służby informacyjno-porządkowe, które będą pilnować bezpieczeństwa i porządku na polskich stadionach piłkarskich. "Jest to koncepcja wypracowana na najlepszych stadionach brytyjskich i obecnie jest ona przenoszona na grunt polski" - poinformował wiceminister MSWiA. Stewardzi będą pilnowali bezpieczeństwa i pomagali kibicom nie tylko w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, ale również i na stałe.

Według statystyk policyjnych osób, które mają w Polsce zakazy stadionowe jest ponad 1700. Rozwiązania podejmowane przez resort sprawiedliwości, takie jak m.in. nadzór elektroniczny, mają spowodować, że przypadków nieprzestrzegania zakazów stadionowych będzie coraz mniej. W 2010 roku osób, które złamały zakaz stadionowy było - według szacunków policji - 138.

MSWiA wspiera także wiele inicjatyw, które mają na celu promocję sportu oraz zasad fair play wśród dzieci i młodzieży. MSWiA koordynuje program "Razem bezpieczniej" oraz finansuje takie programy jak: "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży", czy program "Jestem fair".

Przypominamy, że MSWiA ogłosiło konkurs na realizację projektu dotyczącego bezpieczeństwa imprez sportowych. Do konkursu mogą przystąpić gminy i powiaty, które prześlą do 8 kwietnia br. pomysły na poprawę bezpieczeństwa m.in. na stadionach, w halach i innych obiektach sportowych o charakterze masowym. Trzy zwycięskie projekty otrzymają: 50 tys. zł, 30 tys. zł i 20 tys. zł na realizację swoich pomysłów.

Nagrody otrzymają trzy projekty, które najlepiej będą popularyzować zasady bezpiecznego zachowania podczas imprez sportowych, w tym edukację wśród dzieci i młodzieży. Projekty mają promować sport, zajęcia pozaszkolne, czy obozy sportowo-rekreacyjne jako formę spędzania wolnego czasu. Celem konkursu jest również wsparcie projektów, których głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja br.

Do konkursu organizowanego przez MSWiA mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego. Zgłoszenia wraz z projektami zainteresowane gminy i powiaty mogą przesyłać do 8 kwietnia 2011 r. na adresy właściwych urzędów wojewódzkich.

Łączna wartość nagród pieniężnych dla trzech najlepszych projektów wynosi 100 tysięcy złotych. Zwycięskie gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio 50 tys. zł (za I miejsce), 30 tys. zł (za II miejsce) oraz 20 tys. zł (za zajęcie III miejsca w konkursie). Środki te pozwolą zwycięzcom na sfinansowanie wyłonionych projektów.

Konkurs "Bezpieczeństwo imprez sportowych" jest organizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.