Wierzycielowi, który nie zażąda aktualizacji informacji od biura, grozi grzywna do 30 tys. zł.

Po uregulowaniu zobowiązań przez dłużnika wierzyciel powinien z własnej inicjatywy w ciągu 14 dni zażądać aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o niezapłaconych wierzytelnościach, i przekazać aktualne dane. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi mu grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

Natomiast dłużnik ma prawo zwrócić się do wierzyciela, który przekazał na jego temat informacje do biura, aby je uzupełnił, uaktualnił, sprostował lub usunął, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe i zostały udostępnione albo są przechowywane z naruszeniem ustawy. Na przykład usunięcia informacji może domagać się wówczas, gdy spłacił całą pożyczkę wraz z odsetkami, a uaktualnienia, gdy uregulował część należności. Wniosek wierzyciela wiąże biuro informacji gospodarczej, które w ciągu siedmiu dni musi te informacje usunąć.

Biuro usuwa też informacje na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub o wygaśnięciu, w tym ostatnim wypadku robi to pod warunkiem, że dane dotyczą dłużnika konsumenta. Oprócz tego usuwa je po upływie trzech lat od ostatniej aktualizacji, najpóźniej po upływie dziesięciu lat od dnia przekazania przez wierzyciela.

Aby usunąć informacje z czarnej listy, dłużnik ma prawo również podnosić zarzut, że zobowiązanie, którego rzekomo nie uregulował, nie istnieje. Wierzyciel powinien wówczas w ciągu 14 dni zwrócić się do biura o aktualizację informacji. Oprócz tego może domagać się od wierzyciela, który przekazał o nim informacje do biura, aby o uzupełnieniu, uaktualnieniu, sprostowaniu lub usunięciu ich zawiadomił również podmiot, któremu BIG udostępnił te dane.